Laptopy w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt grantowy pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Opis projektu: W ramach projektu Gmina Siemianowice Śląskie zakupiła 40 sztuk laptopów, które zostały przekazane do siemianowickich szkół. Zakupione laptopy umożliwią naukę zdalną uczniów na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Cel projektu: Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuacją szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowane zakażeniem koronawirusem. Laptopy zostały zakupione w ramach realizacji działań niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 100 000,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Skip to content