Mateja szkołą odpowiedzialną cyfrowo

Informacja od organizatora

Otwieramy w pełni szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w szkoleniu dla osób dorosłych prosimy po prostu o wpisanie do kalendarza wygenerowanego linku do określonego spotkania.

Termin: 17.06.2021; 18:00 – 20:00, zapisy: https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/slaskie-gne-spotkanie-dla-nauczycieli-i-rodzicow


O programie

Nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjny Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest realizowany przez Fundację “DBAM O MÓJ Z@SIĘG” . Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo

 • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
 • Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 • Nauka kompetencji przyszłości.
 • Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Spodziewane rezultaty

 • Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 • W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 • Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 • Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 • Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 • Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 • Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 • Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Korzyści

 • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
 • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021!
 • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
 • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
 • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
 • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
 • certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

Materiały

Koordynator projektu

mgr Dariusz Szeląg

Skip to content