Jak zacząć korzystać z edziennika i innych usług?

W naszej szkole funkcjonują dwa konta:

  1. konto szkolne, nazywane MatejaSSO,
  2. konto do edziennika Vulcan.

Konto szkolne

Konto szkolne wykorzystujesz, gdy chcesz zalogować się do:

Podczas logowania się do powyższych usług, wykorzystujesz swój szkolny login, którym jest pierwsza litera Twojego imienia oraz nazwisko pisane łącznie (np. jkowalski), a hasłem jest ciąg znaków, na który składają się Twoje inicjały6 ostatnich cyfr numeru PESEL oraz kropka. Przykładowo, dla ucznia Jan Kowalski, który ma numer PESEL 00299315436, hasło to JK315436. (pamiętaj o kropce na końcu). Jest to hasło domyślne i możesz (ale nie musisz jeśli jesteś w stanie je zapamiętać)  je zmienić swoje, za pomocą strony konto.mateja.edu.pl .
Jest tutaj jeden niewielki wyjątek  – podczas logowania do konta Microsoft (czyli mówimy tutaj o poczcie, Outlook i Teams) musisz podać pełen szkolny adres email a nie tylko pierwszą literę imienia i nazwisko. Twój login musi mieć zatem postać jkowalski@mateja.edu.pl . Hasło natomiast jest bez zmian, takie jak opisane powyżej.

Konto do edziennika

Zanim rozpoczniesz poniższą procedurę, upewnij się, że potrafisz zalogować się do szkolnej poczty.

Konto do edziennika jest całkowicie osobnym kontem, z niezależnym hasłem. Aby uzyskać dostęp do edziennika, musisz ustawić sobie do niego hasło (tutaj już nie masz odgórnie nadanego hasła domyślnego). Dlatego po wejściu na stronę edziennika (najlepiej wykorzystać do tego kafelek Edziennik na naszej stronie internetowej), w pierwszej kolejności kliknij na Przywróć dostęp, a następnie wpisz swój szkolny adres email, zaznacz opcję “Nie jestem robotem” i kliknij na Wyślij wiadomość. Następnie zaloguj się do szkolnej skrzynki pocztowej na którą dostaniesz wiadomość z linkiem do ustawienia hasła. Po jego ustawieniu, możesz korzystać z edziennika.

Drobna uwaga: jeżeli korzystałeś/aś w poprzedniej szkole z edziennika Vulcan, to adres email, na który logowałeś/aś się w tamtej szkole, jest już nieważny. Każdy uczeń (i nauczyciel) w naszej szkole do logowania do edziennika wykorzystuje szkolny mail. Nie umożliwiamy zmiany tego maila na inny – powyższe nie dotyczy kont rodzica – tutaj rodzice podają swoje maile.

Co jeszcze powinieneś na temat edziennika?

  • Edziennik jest odpowiednikiem dziennika papierowego i zawiera te same informacje o Tobie, co klasyczny dziennik, a więc są to Twoje dane teleadresowe, oceny, frekwencja, tematy lekcji i wszystkie inne dane o Twoich postępach w nauce.
  • Jeżeli po założeniu konta system wyświetli informację, że Twój adres email nie został rozpoznany (nie znajduje się w systemie), upewenij się w pierwszej kolejności, że wpisałeś poprawny adres email oraz, że logujesz się do dobrej bazy – rozpoznasz to po adresie strony, który musi zawierać na końcu siemianowiceslaskie. Aby być pewnym, że logujesz się na dobrej stronie, zalecamy, aby korzystać z linku do edziennika na naszej stronie.
  • Po zalogowaniu się do dziennika, szczególnie na początku roku, może się zdarzyć, że nie będziesz widział planu lekcji albo będzie on niepełny – prawdopodobnie plan ulega wtedy modyfikacjom i jego wprowadzanie do systemu edziennika rozpoczyna się z niewielkim opóźnieniem. Oczywiście brak prowadzonego planu nie oznacza, że automatycznie nie będziesz widział wpisów swojej frekwencji, ocen czy innych opcji. Plan lekcji w edzienniku pełni rolę pomocniczą i jego brak nie oznacza, że dziennik nie działa.
  • Do systemu mają dostęp jedynie osoby uprawnione czyli Ty oraz Twoi rodzice bądź opiekunowie. Uczeń i opiekun posiadają osobne konta w systemie, które umożliwiają logowanie się do edziennika i przeglądanie Twoich postępów w nauce.
  • Edziennik jest w pełni darmowy zarówno dla rodzica jak i ucznia.
  • Aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (w tym RODO), szkoła podpisała z firmą Vulcan /producentem edziennika/ umowę powierzenia danych osobowych, która ściśle określa wszelkie aspekty procesora (podmiotu przetwarzającego dane) w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Skip to content