II LO im. Jana Matejki

Grono pedagogiczne

Nasze grono pedagogiczne.
Twoje grono pedagogiczne.
Sami swoi.
Pomogą, doradzą. Jednak przede wszystkim – nauczą. Abyś był gotowy do startu w dorosłe życie.

Poznaj ich:

mgr Joanna Siwczyk

Dyrektor naszej szkoły

mgr Anna Wróbel

Wicedyrektor naszej szkoły.
W wolnych chwilach uczy też języka niemieckiego 🙂

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

awrobel@mateja.edu.pl

mgr Justyna Maliszewska - Polgar

Nauczyciel języka polskiego.
Wulkan pomysłów, pomysłodawczyni klas medialnych, które prowadzi od początku.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

jmaliszewska@mateja.edu.pl

mgr Monika Maćkowiak

Nauczyciel języka polskiego.
Znana między innymi z prowadzenia Teatru Niedużego i wieczorów poetyckich.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

mmackowiak@mateja.edu.pl

mgr Karina Domaradzka

Nauczyciel języka polskiego.
Jeden z bardziej donośnych głosów w szkole 🙂

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

kdomaradzka@mateja.edu.pl

mgr Barbara Wikalińska - Płóciniczak

Nauczyciel języka polskiego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

bwikalinska@mateja.edu.pl

mgr Agata Budziak

Nauczyciel języka angielskiego.
Lubi kawę. Dużo kawy 😉
Organizuje także wycieczki do Anglii.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

abudziak@mateja.edu.pl

mgr Anna Szubińska

Nauczyciel języka angielskiego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

aszubinska@mateja.edu.pl

mgr Dorota Kopacz

Nauczyciel języka angielskiego.

Chadza swoimi ścieżkami 🙂

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

dkopacz@mateja.edu.pl

mgr Katarzyna Sztyler

Nauczyciel języka angielskiego.
We wcześniejszych latach również dyrektor naszej szkoły.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

ksztyler@mateja.edu.pl

mgr Sonia Jędrzejewska

Nauczyciel języka angielskiego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

sjedrzejewska@mateja.edu.pl

mgr Michał Gliński

Nauczyciel języka hiszpańskiego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

mglinski@mateja.edu.pl

mgr Anna Markewka

Nauczyciel języka włoskiego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

amarkewka@mateja.edu.pl

mgr Adam Balon

Nauczyciel biologii.
Znany w całym mieście (i nie tylko) propagator ekologii,
organizator szkolnego koła ekologicznego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

abalon@mateja.edu.pl

mgr Renata Bryniak - Hilgner

Nauczyciel biologii.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

rbryniak@mateja.edu.pl

mgr Halina Kaim

Nauczyciel chemii.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

hkaim@mateja.edu.pl

mgr Beata Szulińska

Nauczyciel informatyki i chemii.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

bszulinska@mateja.edu.pl

mgr Tomasz Wojtal

Nauczyciel chemii.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

twojtal@mateja.edu.pl

dr Kamil Paździor

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Promotor nowoczesnych rozwiązań w edukacji, lubi Google (z wzajemnością), współpracuje z Fundacją Szkoła z Klasą.
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Matei.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

kpazdzior@mateja.edu.pl

mgr Izabela Lenart - Wittek

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

ilenart@mateja.edu.pl

mgr Damian Dobrosielski

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

ddobrosielski@mateja.edu.pl

mgr Małgorzata Potoczek

Nauczyciel matematyki.
(pi, logarytm i te sprawy... 🙂 )

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

ddobrosielski@mateja.edu.pl

mgr Rafał Kapica

Nauczyciel matematyki.
Pasjonat fotografii i Apple 🙂

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

rkapica@mateja.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Stchlerowska

Nauczyciel matematyki.
Pasjonatka dobrej książki, pozytywnie zakręcona
na punkcie gier planszowych i ich wykorzystania w edukacji.
Ekspert od gry Rummikub 🙂

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

astchlerowska@mateja.edu.pl

mgr Iwona Stangel

Nauczyciel matematyki.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

istangel@mateja.edu.pl

mgr Jakub Sontag

Nauczyciel geografii.
Pasjonat wycieczek i fotografii. Prowadzi także zajęcia z grafiki komputerowej.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

jsontag@mateja.edu.pl

mgr Rafał Podlecki

Nauczyciel geografii i przyrody.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

rpodlecki@mateja.edu.pl

mgr Marta Michalska

Nauczyciel fizyki.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

mmichalska@mateja.edu.pl

mgr Dariusz Szeląg

Nauczyciel wf i wychowania do życia w rodzinie.
Prowadzi także SKS-y i doradztwo zawodowe.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

dszelag@mateja.edu.pl

mgr Wojciech Frąckowiak

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

wfrackowiak@mateja.edu.pl

mgr Daniel Kędziera

Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i ratownictwa.
Prowadzi także pozalekcyjne zajęcia z zakresu I pomocy i ratownictwa.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

dkedziera@mateja.edu.pl

mgr Anna Wieczerniak

Nauczyciel plastyki.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

awieczerniak@mateja.edu.pl

mgr Oliwia Markefka

Nauczyciel przedmiotów psychologicznych.
Szkolny psycholog.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

omarkefka@mateja.edu.pl

ks. Krzysztof Horowski

Nauczyciel religii z dużym poczuciem humoru 🙂

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

khorowski@mateja.edu.pl

mgr Magdalena Szynkowska

Nauczyciel biznesu i zarządzania.
Szkolny pedagog.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

mszynkowska@mateja.edu.pl

mgr Beata Wolna Kudełko

Nauczyciel bibliotekarz.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

bwolna@mateja.edu.pl

mgr Beata Baczyńska

Pedagog specjalny.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

bbaczynska@mateja.edu.pl

mgr Monika Bodzek

Nauczyciel logopeda.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

mbodzek@mateja.edu.pl

mgr Barbara Starzyk

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

bstarzyk@mateja.edu.pl

mgr Anna Rawska - Białek

Tyflopedagog.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

arawska@mateja.edu.pl

mgr Grażyna Siepielska - Bałaban

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

Chcesz się skontaktować z tym nauczycielem?

gsiepielska@mateja.edu.pl

Scroll to Top
Skip to content