Facebook Instagram YouTube

Dokumenty i informacje

Dokumenty związane z pracą szkoły


Pozostałe dokumenty i wnioski


Przedmiotowe zasady oceniania


Organizacja roku szkolnego

Dni dodatkowo wolne

Ustalone przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

 • 14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
 • 02.05.2023 r.
 • 04.05.2023 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
 • 05.05.2023 r. – egzamin maturalny z matematyki
 • 08.05.2023 r. – egzamin maturalny z języka nowożytnego
 • 09.06.2023 r.

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Kalendarz roku szkolnego

Listy podręczników


Matura 2023


Zebrania z rodzicami

 • 07.09.2022, g. 17:00 – klasy IV, g. 17:30 – klasy I
 • 08.09.2022, g. 17:00 – klasy II i III
 • 19.12.2022, g. 17:00 – klasy I i II, g. 18:15 – klasy III i IV
 • 22.02.2023, g. 17:00 – klasy III i IV, godz. 18:00 – klasy I i II
 • 05.06.2023, g. 17:15

Godziny dostępności nauczycieli

 • Poniedziałek
  • 7:00 – 8:00
   • Renata Hilgner – Bryniak
  • 13:20 – 14:20
   • Jakub Sontag
  • 14:55 – 15:55
   • Jolanta Kulik
   • Beata Machulec
  • 15:00 – 16:00
   • Anna Wróbel
  • 15:50 – 16:50
   • Karina Domaradzka
  • 15:55 – 16:55
   • Izabela Lenart -Wittek
  • 16:00 – 17:00
   • Anna Majchrowska
 • Wtorek
  • 9:00 – 10:00
   • Tomasz Wojtal
  • 9:15 – 10:15
   • Krzysztof Horowski
  • 12:10 – 13:10
   • Grażyna Siepielska – Bałaban
  • 14:00 – 15:00
   • Kamil Paździor
  • 15:05 – 16:05
   • Halina Kaim
  • 16:00 – 17:00
   • Joanna Siwczyk
  • 16:15 – 17:15
   • Marta Michalska
  • 16:40 – 17:40
   • Joanna Ferdyn – Hanafy
 • Środa
  • 7:30 – 8:30
   • Adam Balon
  • 8:30 – 9:30
   • Anna Szubińska
  • 13:15 – 14:15
   • Agata Budziak
  • 14:00 – 15:00
   • Katarzyna Sztyler
  • 14:55 – 15:55
   • Beata Faszyńska – Adamczak
  • 15:00 – 16:00
   • Monika Maćkowiak
   • Anna Markewka
 • Czwartek
  • 7:30 – 8:30
   • Joanna Drabik – Nos (I i III czwartek miesiąca)
   • Katarzyna Pieczyk (I i III czwartek miesiąca)
  • 9:10 – 10:10
   • Małgorzata Potoczek
  • 10:00 – 11:00
   • Justyna Maliszewska-Polgar
  • 12:10 – 13:10
   • Wojciech Frąckowiak
  • 14:00 – 15:00
   • Anna Wieczerniak (I i III czwartek miesiąca)
  • 16:40 – 17:40
   • Beata Szulińska
 • Piątek
  • 14:00 – 15:00
   • Michał Gliński
   • Daniel Kędziera
  • 14:15 – 15:15
   • Dorota Kopacz

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z nauczycielem.

Zajęcia pozalekcyjne

 • Wyrównywanie szans z języka angielskiego – Katarzyna Sztyler
 • Teatr Nieduży – Monika Maćkowiak
 • Warsztaty z języka włoskiego – Anna Markewka
 • „Przyjazna interpunkcja” – Justyna Maliszewska – Polgar
 • Zajęcia fotograficzne i geograficzne – Jakub Sontag
 • Informatyka – Beata Szulińska
 • Koło biologiczne – Adam Balon
 • Koło ekologiczne – Adam Balon
 • Repetytorium maturalne – Halina Kaim
 • Język angielski – w drodze do egzaminu – Anna Szubińska
 • Zajęcia z języka polskiego dla maturzystów – Karina Domaradzka
 • WOS – Beata Faszyńska – Adamczak
 • Język angielski – Dorota Kopacz
 • Spotkania terapeutyczne – Magdalena Szynkowska
 • Zajęcia humanistyczne – Kamil Paździor
 • Repetytorium maturalne z matematyki – Małgorzata Potoczek
 • „Pogotowie matematyczne” – Małgorzata Potoczek
 • Zajęcia doskonalące z matematyki – Anna Majchrowska
 • Zajęcia doskonalące z języka niemieckiego – Anna Wróbel
 • Język angielski – zajęcia rozwijające – Agata Budziak
 • Zajęcia sportowo – rekreacyjne – Jolanta Kulik
 • Język hiszpański – Michał Gliński
 • Historia – Izabela Lenart -Wittek
 • „Matematyka dla opornych” – Beata Machulec
 • Fizyka – Marta Michalska

Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców:

 • 26.09.2022, g. 17:00
 • 21.11.2022, g. 17:00
 • 17.04.2023, g. 17:00

Prezydium Rady Rodziców:

 • Przewodniczący – Marcin Porwolik
 • Wiceprzewodniczący – Agnieszka Mieszczok
 • Sekretarz – Magdalena Michalik
 • Skarbnik – Małgorzata Kita

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Agnieszka Kokoszka
 • Wiceprzewodniczący – Sebastian Gebauer
 • Sekretarz –  Agnieszka Duczek

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Zakupy wykonane ze środków Rady Rodziców:

mLegitymacja

Informacje dotyczące mLegitymacji znajdziesz TUTAJ.

Szkolna sieć komputerowa – loginy i hasła

Informacje na temat tego jaki masz login i hasło oraz jak logować się w poszczególnych systemach (platforma edukacyjna, komputery szkolne, WiFi, dziennik itd.) znajdziesz TUTAJ.

ePUAP

Wszelkie dokumenty do szkoły można przesłać także za pośrednictwem systemu ePUAP – aby to zrobić, należy kliknąć w poniższy link, zalogować się na swoje konto w systemie, a następnie w polu Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo wpisać „II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich” (podczas wpisywania może się wcześniej pojawić sugestia szkoły – wystarczy wybrać ją z listy aby nie musieć wpisywać całej nazwy), a następnie wypełnić wymagane pola formularza (oznaczone czerwoną gwiazdką). Jeżeli chcecie Państwo załączyć plik do korespondencji, w formularzu także znajduje się taka możliwość.

COVID-19

Psycholog szkolny – godziny pracy

 • Poniedziałek /mgr Wiktoria Piaskowska/
  • 13:15 – 15:45
 • Środa /mgr Wiktoria Piaskowska/
  • 8:00 – 16:00

Pedagog szkolny – godziny pracy

Pedagog szkolny oferuje pełny zakres pomocy pedagogicznej        
dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 • diagnozowanie i terapię dzieci mających trudności z nauką (np. dysleksja),
 • ciekawe formy terapii zajęciowej,
 • porady indywidualne dla uczniów w zakresie:
  • eliminowania napięć psychicznych i rozwiązywanie problemów związanych z okresem adolescencji (dojrzewania),
  • przezwyciężanie trudności w kontaktach rówieśniczych,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • badania zainteresowań uczniów pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 • Poniedziałek
  • 12:15 – 16:35 /mgr Magdalena Szynkowska/
 • Wtorek
  • 7:40 – 10:50 /mgr Magdalena Szynkowska/
 • Środa
  • 9:00 – 14:00 /mgr Joanna Siwczyk/
 • Czwartek
  • 11:20 – 15:50 /mgr Magdalena Szynkowska/
 • Piątek
  • 12:15 – 14:15 /mgr Magdalena Szynkowska/

Pedagog specjalny – godziny pracy

 • Poniedziałek, czwartek, piątek
  • 8:30 – 12:00 /mgr Katarzyna Pieczyk/

Ważne telefony

Współpraca z rodzicami

–> Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

–> Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Gdzie szukać pomocy? Najbliższe instytucje pomocowe

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

numer bezpłatny, pod którym młodzież może otrzymać wsparcie psychologiczne

tel. 800 12 12 12
czat: https://czat.brpd.gov.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 228-13-91,  (032) 607-12-17,  (032) 229-17-66

www.mops.siemianowice.pl

Komenda Miejska Policji

ul. Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 359-62-00, (032) 220-33-25
e-mail: siemiano@policja.katowice.pl

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lokalny Ośrodek Wsparcia (bezpłatne porady prawne i psychologiczne)
ul. Kapicy 15, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 220-79-69, 0-509-568-980
e – mail: sspop@neostrada.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – hostel

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów „Wzajemna Pomoc”
(bezpłatne porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, specjalisty ds. przemocy)
ul. Pszczelnicza 10, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 762 -81-44, (032) 762-80-91
e – mail: oik.pomoc@tlen.pl

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”
Aleja Młodych 16, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 765-41-38,  (032) 765-37-77
www.uzaleznienia.siemianowice.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Olimpijska 2a, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 608-65-65
www.poradniasiemianowice.republika.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 228-21-27

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Leczenia Nerwic

ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 228-30-21, (032) 228-14-91

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas


(terapie rodzinne, porady, konsultacje psychiatryczne)

ul. Modrzejowska 27
42-500 Będzin
tel. (32) 730-04-44
kom. 698-44-34-24
www.psychokompas.pl

Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii
(mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców)

ul. Sobieskiego 11 Katowice
Tel. 0 604 111 527,  0 728 923 697,  0 602 15 15 08,  0 668 163 130
e– mail: info@mediacje-rodzina.pl
www.mediacje-rodzina.pl

Oddział Depresji i Zaburzeń Lękowych

ul. Korczaka 27   43-140 Katowice – Szopienice
tel. (032) 256-82-09 wew. 301, 303

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”
ul. Asnyka 10   44-100 Gliwice
tel. (032) 238-34-70
www.psychoterapia-silesia.org.pl
e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny
(pomoc prawna dla ofiar przemocy)

ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów
tel. (032) 241-54-73

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi

ul. Orkana 7a   Katowice
tel. (032) 203-12-60

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice
Tel. (032) 255-38-69, 694-489-187
www.magdalena-katowice.eu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

ul. Bednorza 22  Katowice
tel. (032) 256-92-78, (032) 256-61-81

Bank Informacji Kryzysowych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

ul. Chrzanowskiego 17 Bytom
tel. (032) 381-16-00

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
40 – 038 Katowice ul. Powstańców 31
tel./fax 032 209 11 81

Fundacja „Dom Nadziei”. Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”

ul. Konstytucji 9
41 – 900 Bytom
tel. 032 286 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

ul. Szymanowskiego 5A
41 – 219 Sosnowiec
tel.032 298 93 87, fax 298 93 88

Telefoniczne linie specjalne

Każdy potrzebujący pomocy może skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

116 111 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  DZIECI  I MŁODZIEŻY

Ma on służyć młodym ludziom potrzebującym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały poprosić o radę albo powiedzieć o swym kłopocie z rówieśnikami, rodzicami czy opiekunami mogą dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.  Wszystkim dzwoniącym, oprócz sytuacji, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, zapewniona jest pełna anonimowość. Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

Ogólnopolski Telefon Zaufania:  0 801-199-990

116 123 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  OSÓB  W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

Dzwonić może każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej w godz. 14.00-22.00

Telefony w sprawie przemocy:

22 668 70 00, 22 692 82 26 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- „NIEBIESKA LINIA”

Oferta telefonu „Niebieska linia” skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 14.00-22.00: dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 18.00-22.00.

Tel. 0 801-12-00-02, 0 800-20-00-01

www.niebieskalinia.info

www.przelamprzemoc.pl

Telefony w sprawie uzależnień:

0801 011 294 TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 – koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

0801 140 068 POMARAŃCZOWA LINIA – OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.

0801 108 108 PORADNIA POMOCY PALĄCYM –INFOLINIA FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA

Czynna codziennie w godz. 9.00-20.00, dodatkowo we wtorki w godz. 14.00-18.00 jest uruchomiony numer 22 643 92 86.

0801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA ODNOŚNIE NARKOMANII

Telefon oferuje informację o sieci, profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne. Czynny jest codziennie w godz. 16.00-21.00. Całe połączenie płatne jest tylko 35gr.

0801 109 696 INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO TOWARZYSTWA  POWRÓT Z „U”

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-19.00.

(032) 258-65-55 Antynarkotykowy Telefon Zaufania

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl

www.poradnia.narkomania.org.pl

www.um.siemianowice.pl  (zakładka Narkomania)

Telefony w sprawach zdrowia:

0801 888 448 TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

Dzwoniąc pod ten numer osoba inicjująca połączenie zapłaci wyłącznie za pierwszą minutę rozmowy wg stawki operatora lokalnego

PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS

www.aids.gov.pl; Ewa GG: 844 2779; Adam GG: 12452394 czynna środy w godz. 20.00-22.30.

22 632 08 82 TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA

Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi codziennie w godz. 16.00-20.00

Telefony w sprawach innych:

·         22 543 99 99  DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE

Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17.00-19.00

·         22 628 95 24  GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA

Telefon Fundacji Pro Familia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

·         48 360 75 94  DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Telefon Biura Porad Obywatelskich w Radomiu, czynny w poniedziałki w godz. 12.00-18.00, wtorki w godzinach 12.00-17.00.

Skip to content