Facebook Instagram YouTube

mLegitymacja

Czy mLegitymację otrzymam razem z legitymacją papierową?

Nie. mLegitymacja jest wydawana na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Jaki jest okres ważności mLegitymacji?

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak legitymacji papierowej.

Czy do działania mLegitymacji jest wymagany Profil Zaufany?

Nie. Wystarczy kod QR który otrzymasz w serwerowni po złożeniu wniosku o wydanie mLegitymacji.

Zgubiłem telefon lub został mi ukradziony, a miałem na nim mLegitymację. Co teraz?

Podobnie jak w przypadku utraty legitymacji papierowej, tutaj także należy powiadomić jak najszybciej o tym fakcie sekretariat w drodze wniosku złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia. Legitymacja zostanie unieważniona co sprawi, że stanie się ona bezużyteczna. Co istotne, unieważnienie mLegitymacji nie unieważnia legitymacji papierowej – aby mLegitymacja została ponownie wydana, musisz zgłosić się do szkoły z ważną legitymacją papierową.

Zgłosiłem zgubienie legitymacji papierowej. Czy w tym czasie mogę korzystać z mLegitymacji?

Nie. W przypadku utraty „tradycyjnej” legitymacji papierowej, mLegitymacja jest również unieważniana. Po wyrobieniu duplikatu legitymacji papierowej, możesz złożyć ponownie wniosek o wydanie Legitymacji.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Jakie dane przechowuje mLegitymacja?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Czy wydanie mLegitymacji jest płatne?

Nie.

Czy każdy uczeń szkoły może otrzymać mLegitymację?

Jeżeli tylko posiada numer PESEL. Jeżeli nie masz numeru PESEL, pozostaje Ci niestety tylko tradycyjna legitymacja papierowa.

Skip to content