Facebook Instagram YouTube

Plan lekcji

Plan obowiązuje od poniedziałku 13 września 2021 r.

Od 13 września lekcje odbywają się w salach wg przydziału na planie.

Klasa 1a

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25wf gr. 3 [NJ] | 23wf gr. 2 [DS] | 23fizyka [MI] | 25j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. kl. a/b/c [AW] | 32
1: 8:30 – 9:15j. hiszp. gr. 1 [ND]
j. niem. gr. kl. a/b/c [AW]
j. polski [JP] |41j. włoski [gr. wł.] |14
wf gr. 2 [DS] | 23
religia [HO] | 35inf. gr. 2 [SB] | 13
2: 9:25 – 10:10j. polski [JP] | 41geografia [SO] | 29edb [JK] | 25wos [KP] | 30j. ang. gr. 1 [KO] | 45
j. ang. gr. 2 [KS] | 27
3: 10:20 – 11:05j. polski [JP] | 41matematyka [MJ] | 32j. ang. gr. 1 [KO] | 39
j. ang. gr. 2 [KS] | 12
matematyka [MJ] | 31matematyka [MJ] | 42
4: 11:25 – 12:10biologia [BA] | 35graf. komp. [SO] | 13chemia [HK] | 37j. polski [JP] | 41historia [KP] | 30
5: 12:20 – 13:05historia [KP] | 30plastyka [WI] | 30j. polski [JP] | 41j. ang. gr. 1 [KO] | 32
j. ang. gr. 2 [KS] | 27
wf gr. 1 [JK] | 22
wf gr. 3 [NJ] | 23
6: 13:15 – 14:00j. ang. gr. 1 [KO] | 27
j. ang. gr. 2 [KS] | 32
j. polski [JP] | 41religia [HO] | 37lab. mat. [MJ] | 41wf gr. 1 [JK] | 22
wf gr. 3 [NJ] | 23
7: 14:10 – 14:55wdżinf. gr. 1 [SB] | 13historia [KP] | 30zaj. wych. [KP] | 30j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
8: 15:05 – 15:50 j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
wf gr. 1 [JK] | sg
j. włoski [gr. wł] | 32
wf gr. 2 [DS] | 23

Klasa 1b

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25matematyka [MJ] | 31j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. kl. a/b/c [AW] | 32
j. włoski gr. kl. b/c [MA] | 14
1: 8:30 – 9:15j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. kl. a/b/c [AW] | 32
j. włoski gr. kl. b/c [MA] | 14
wdż (od 10.2021) lab. mat. [MJ] | 39matematyka [MJ] | 39
2: 9:25 – 10:10fizyka [MI] | 25inf. gr. 1 [SB] | 13wos [MM] | 42religia [HO] | 35biologia [BA] | 35
3: 10:20 – 11:05geografia [SO] | 29plastyka [WI] | 37biologia [BA] | 35wf [JK] | 23edb [JK] | 25
4: 11:25 – 12:10j. angielski [KS] | 27historia [FA] | 45geografia [SO] | 29wf [JK] | 23j. angielski [KS] | 32
5: 12:20 – 13:05rat. [JK] | 25chemia [HK] | 37j. angielski [KS] | 32chemia [HK] | 37rel. [HO] | 14
6: 13:15 – 14:00j. polski [KD] | 39zaj. wych. [HK] | 37j. polski [KD] | 39historia [FA] | 45j. polski [KD] | 39
7: 14:10 – 14:55j. polski [KD] | 39matematyka [MJ] | 31wf [JK] | 23chemia [HK] | 37j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
8: 15:05 – 15:50inf. gr. 2 [SB] | 13j. hiszpański gr. 2 [ND] | 44

Klasa 1c

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25inf. gr. 1 [SB] | 13wf gr. 3 [NJ] | 23wf gr. 2 [DS] | 23inf. gr. 2 [SB] | 13j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. kl. a/b/c | 32
1: 8:30 – 9:15j. hiszp. gr. 1 [ND] | 14
j. niem. gr. kl. a/b/c [AW] | 32
j. włoski gr. kl. b/c [MA] | 14
j. polski [MM] | 42edb gr. 1 [JK] | 25
wf gr. 2 [DS] | 23
wos [FA] | 45j. ang. gr. 1 [AB] | 14
j. ang. gr. 2 [KS] | 27
2: 9:25 – 10:10chemia [HK] | 37j. polski [MM] | 42j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KS] | 12
historia [FA] | 45zaj. wych. [AB] | 27
3: 10:20 – 11:05j. ang. gr. 1 [AB] | 44
j. ang. gr. 2 [KS] | 27
lab. mat. [PL] | 25wos [FA] | 45wos [FA] | 45matematyka [PL] | 39
4: 11:25 – 12:10historia [FA] | 45plastyka [WI] | 37matematyka [PL] | 25j. ang. gr. 1 [AB] | 12
j. ang. gr. 2 [KS] | 27
biologia [BA] | 35
5: 12:20 – 13:05fizyka [MI] | 29biologia [BA] | 35psych. [WP] | 14j. polski [MM] | 42wf gr. 1 [JK] | 22
wf gr. 3 [NJ] | 23
6: 13:15 – 14:00religia [HO] | 14edb gr. 2 [JK] | 25geografia [SO] | 29matematyka [PL] | 25wf gr. 1 [JK] | 22
wf gr. 3 [NJ] | 23
7: 14:10 – 14:55wdżj. polski [MM] | 42religia [HO] | 14j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
8: 15:05 – 15:50j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
wf gr. 1 [JK] | 23
wf. gr. 2 [DS] | 23

Klasa 1d

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
1: 8:30 – 9:15j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. włoski gr. wł. [MA] | 32
plastyka [WI] | 37wdż (od 10.2021)inf. gr. 2 [SB] | 13j. ang. [KO] | 45
2: 9:25 – 10:10zaj. wych. [MA] | 32historia [KP] | 30j. włoski gr. wł. [MA] | 39matematyka [MJ] | 42lab. mat. [MJ] | 39
3: 10:20 – 11:05j. polski [MM] | 42j. ang. [KO] | 27wf [DS] | 23j. polski [MM] | 42wf [DS] | 23
4: 11:25 – 12:10j. polski [MM] | 42historia [KP] | 30wprow. do psych. [WP] | 14wos [KP] | 30edb [JK] | 25
5: 12:20 – 13:05wf [DS] | 23matematyka [MJ] | 32j. polski [MM] | 42geografia [SO] | 29historia [KP] | 30
6: 13:15 – 14:00chemia [HK] | 37j. ang. [KO] | 27fizyka [MI] | 25geografia [SO] | 29religia [HO] | 14
7: 14:10 – 14:55matematyka [MJ] | 25biologia [RB] | 35j. ang. [KO] | 45wwiw [MA] | 32j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
8: 15:05 – 15:50religia [HO] | 30j. włoski gr. wł. [MA] | 32j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44inf. gr. 1 [SB] | 13

Klasa 2a

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
historia [KP] | 30inf. gr. 2 [SB] | 13
j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
1: 8:30 – 9:15historia [KP] | 30wos [KP] | 30przeds. [NJ] | 39matematyka [PL] | 31j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. włoski gr. 1 [MA] | 30
2: 9:25 – 10:10j. ang. gr. 1 [KO] | 30
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
j. polski [JP] | 41wf [DS] | 23j. polski [JP] | 41religia [HO] | 42
3: 10:20 – 11:05j. ang. gr. 1 [KO] | 30
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
geografia [JS] | 29j. polski [JP] | 41j. polski [JP] | 41j. polski [JP] | 41
4: 11:25 – 12:10wf [DS] | 23j. ang. gr. 1 [KO] | 44
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
fizyka [MI] | 42j. ang. gr. 1 [KO] | 37
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
matematyka [PL] | 31
5: 12:20 – 13:05religia [HO] | 14matematyka [PL] | 25matematyka [PL] | 25wf [DS] | 23geografia [SO] | 29
6: 13:15 – 14:00zaj. wych. [SU] | 29biologia [RB] | 32j. ang. gr. 1 [KO] | 45
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
biologia [RB] | 42historia [KP] | 30
7: 14:10 – 14:55j. polski [JP] | 41j. włoski gr. 1 [MA] | 32j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44inf. gr. 1 [SB] | 13chemia [HK] | 37
8: 15:05 – 15:50chemia [HK] | 37

Klasa 2b

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
j. włoski gr. 2 [AM] | 14
wf gr. 1 [JK] | 22
inf. gr. 2 [MP] | 12
j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. włoski gr. 2 [AM] | 14
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
1: 8:30 – 9:15inf. gr. 1 [SB] | 13
wf gr. 2 [DS] | 22
historia [FA] | 45j. polski [MM] | 42chemia [HK] | 37j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 21
j. włoski gr. 1 [MA] | 14
2: 9:25 – 10:10przeds. [NJ] | 39j. ang. gr. 1 [SU] | 43
j. ang. gr. 2 [KS] | 12
geografia [SO] | 29fizyka [MI] | 25geografia [SO] | 29
3: 10:20 – 11:05matematyka [MJ] | 35wos [KP] | 30relogia [HO] | 25j. ang. gr. 1 [SU] | 43
j. ang. gr. 2 [KS] | 32
j. ang. gr. 1 [SU] | 43
j. ang. gr. 2 [KS] | 32
4: 11:25 – 12:10geografia [SO] | 29biologia [RB] | 32historia [FA] | 45zaj. wych. [SO] | 29religia [HO] | 14
5: 12:20 – 13:05j. polski [MM] | 42biologia [RB] | 29wf gr. 1 [JK] | 22
wf gr. 2 [DS] | 23
matematyka [MJ] | 25matematyka [MJ] | 25
6: 13:15 – 14:00j. polski [MM] | 42matematyka [MJ] | 25wf gr. 1 [JK] | 22
wf gr. 2 [DS] | 23
chemia [HK] | 37chemia [HK] | 37
7: 14:10 – 14:55chemia [HK] | 37j. włoski gr. 1 [AM] | 32j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44biologia [RB] | 42j. polski [MM] | 42
8: 15:05 – 15:50biologia [RB] | 42

Klasa 2c

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
j. włoski gr. 2 [MA] | 14
j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. włoski gr. 2 [MA] | 14
wf gr. 1 [NJ] | 23
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
wf gr. 2 [DS] | 23
1: 8:30 – 9:15j. ang. gr. 1 [AB] | 45
j. ang. gr. 2 [SU] | 27
wf gr. 1 [NJ] | 23religia [HO] | 37j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [SU] | 32
wf gr. 2 [DS] | 23
j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
2: 9:25 – 10:10j. ang. gr. 1 [AB] | 45
j. ang. gr. 2 [SU] | 27
wf gr. 1 [NJ] | 23historia [FA] | 45geografia [SO] | 29inf. gr. 1 [SB] | 13
inf. gr. 2 [MP] | 12
3: 10:20 – 11:05j. polski [KD] | 39biologia [BA] | 35psych. [WP] | 14chemia [HK] | 37religia [HO] | 14
4: 11:25 – 12:10fizyka [MI] | 31j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [SU] | 12
matematyka [MP] | 31wos [FA] | 45wos [FA] | 45
5: 12:20 – 13:05matematyka [MP] | 31matematyka [MP] | 31biologia [BA] | 35j. polski [KD] | 39chemia [HK] | 37
6: 13:15 – 14:00zaj. wych. [MP] | 31j. polski [KD] | 39j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KS] | 31
biologia [BA] | 35geografia [SO] | 29
7: 14:10 – 14:55historia [FA] | 45j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
wf gr. 2 [DS] | 22
matematyka [MP] | 31przeds. [NJ] | 14
8: 15:05 – 15:50wos [FA] | 45j. polski [KD] | 39

Klasa 3a

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25wf gr. 3 [NJ] | 23wf gr. 3 [NJ] | 22wf gr. 1 [JK] | 22
1: 8:30 – 9:15wf gr. 3 [NJ] | 23wf gr. 1 [JK] | 22historia [KP] | 30wf gr. 1 [JK] | 23
2: 9:25 – 10:10inf. gr. 1 [SB] | 13
inf. gr. 2 [MP] | 12
matematyka [MP] | 31historia [KP] | 30j. ang. gr. 1 [KS] | 32
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
wf gr. 2 [DS] | 23
3: 10:20 – 11:05j. hiszp. gr. 1 [ND] | 12
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. ang. gr. 1 [KS] | 12
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
przeds. [NJ] | 14matematyka [MP] | 31
4: 11:25 – 12:10j. polski [JP] | 41j. polski [JP] | 41j. ang. gr. 1 [KS] | 32
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
fizyka [MI] | 25zaj. wych. [JP] | 41
5: 12:20 – 13:05j. ang. gr. 1 [KS] | 32
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
j. polski [JP] | 41fizyka [MI] | 30j. polski [MI] | 41j. ang. gr. 1 [KS] | 32
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
6: 13:15 – 14:00historia [KP] | 30lab. mat. [MP] | 31biologia [RB] | 35matematyka [MP] | 31j. polski [JP] | 41
7: 14:10 – 14:55j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44wf gr. 2 [DS] | 23j. polski [JP] | 41geografia [SO] | 29chemia [SB] | 25
8: 15:05 – 15:50wf gr. 2 [DS] | 23j. polski [JP] | 41historia [KP] | 30j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
9: 15:55 – 16:40religia [HO] | 32religia [HO] | 14

Klasa 3b

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25fizyka [MI] | 25inf. gr. 1 [SB] | 13j. ang. gr. 1 [AB] | 14chemia [HK] | 37
1: 8:30 – 9:15biologia [BA] | 35geografia [SO] | 29j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
przeds. [NJ] | 14
2: 9:25 – 10:10j. hiszpa. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 14
wf [JK] | 22biologia [BA] | 35wf [JK] | 23j. ang. gr. 2 [SU] | 43
3: 10:20 – 11:05religia [HO] | 14wf [JK] | 23j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
fizyka [MI] | 25chemia [HK] | 37
4: 11:25 – 12:10zaj. wych. [JK] | 25matematyka [MJ] | 25biologia [BA] | 35lab. mat. [MJ] | 31geografia [SO] | 29
5: 12:20 – 13:05chemia [HK] | 37j. polski [MM] | 42geografia [SO] | 29j. ang. gr. 1 [AB] | 44
j. ang. gr. 2 [SU] | 43
j. polski [MM] | 42
6: 13:15 – 14:00matematyka [MJ] | 25j. polski [MM] | 42j. polski [MM] | 42religia [HO] | 14biologia [BA] | 35
7: 14:10 – 14:55j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44inf. gr. 2 [MP] | 12matematyka [MJ] | 31historia [FA] | 45historia [FA] | 45
8: 15:05 – 15:50j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44

Klasa 3c

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25wf gr. 3 [NJ] | 23j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44wf gr. 3 [NJ] | 22wf gr. 1 [JK] | 22
1: 8:30 – 9:15wf gr. 3 [NJ] | 23wf gr. 1 [JK] | 22chemia [SB] | 25wf gr. 1 [JK] | 12
2: 9:25 – 10:10wos [KP] | 31matematyka [PL] | 25j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
przeds. [NJ] | 14wf gr. 2 [DS] | 23
3: 10:20 – 11:05fizyka [MI] | 25j .polski [JP] | 41matematyka [PL] | 31biologia [BA] | 35wos [KP] | 30
4: 11:25 – 12:10j. ang. gr. 1 [KO] | 30
j. ang. gr. 2 [AB] | 44
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
biologia [BA] | 35wos [KP] | 30lab. mat. [PL] | 32j. ang. gr. 1 [KO] | 42
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
5: 12:20 – 13:05j .polski [JP] | 41j. ang. gr. 1 [KO] | 44
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
j. ang. gr. 1 [KO] | 37
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
fizyka [MI] | 30zaj. wych. [KO] | 27
6: 13:15 – 14:00j .polski [JP] | 41historia [FA] | 45j .polski [JP] | 41j. ang. gr. 1 [KO] | 32
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
matematyka [PL] | 31
7: 14:10 – 14:55j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
wf gr. 2 [DS] | 23religia [HO] | 32biologia [BA] | 35geografia [SO] | 29
8: 15:05 – 15:50wf gr. 2 [DS] | 23religia [HO] | 32historia [FA] | 45inf. gr. 1 [SB] | 13
j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
9: 15:55 – 16:40inf. gr. 2 [SB] | 13

Klasa 3d

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44inf. gr. 1 [SB] | 13
1: 8:30 – 9:15fizyka [MI] | 25matematyka [MP] | 31fizyka [MI] | 25mat. [MP] | 31
2: 9:25 – 10:10religia [HO] | 35historia [FA] | 45j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
lab. mat. [MP] | 31wos [KP] | 30
3: 10:20 – 11:05chemia [HK] | 37matematyka [MP] | 31geografia [SO] | 29wos [KP] | 30biologia [BA] | 35
4: 11:25 – 12:10j. ang. gr. 1 [KO] | 30
j. ang. gr. 2 [AB] | 44
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
wf [DS] | 23j. polski [KD] | 39przeds. [NJ] | 14j. ang. gr. 1 [KO] | 42
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
5: 12:20 – 13:05biologia [BA] | 35j. ang. gr. 1 [KO] | 44
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
j. ang. gr. 1 [KO] | 37
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
religia [HO] | 14j. polski [KD] | 39
6: 13:15 – 14:00wf [DS] | 22biologia [BA] | 35wos [KP] | 30j. ang. gr. 1 [KO] | 32
j. ang. gr. 2 [AB] | 27
j. ang. gr. 3 [SU] | 43
historia [FA] | 45
7: 14:10 – 14:55j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. polski [KD] | 39inf. gr. 2 [SB] | 13wf [DS] | 23zaj. wych. [KD] | 39
8: 15:05 – 15:50j. polski [KD] | 39j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44

Klasa 3al

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25j. polski [MM] | 42j. polski [MM] | 42przyroda [SO] | 29
1: 8:30 – 9:15matematyka [MP] | 31j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 32
historia [FA] | 45zaj. wych. [MM] | 42
2: 9:25 – 10:10j. polski [MM] 42j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 32
religia [HO] | 41j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 39
j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 21
3: 10:20 – 11:05wf [DS] | 23j. polski [MM] | 42j. polski [MM] | 42j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 39
j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 45
4: 11:25 – 12:10religia [HO] | 14j. polski [MM] | 42j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 41
j. polski [MM] | 42matematyka [MP] | 13
5: 12:20 – 13:05j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 45
wf [DS] | 23matematyka [MP] | 31historia [FA] | 45historia [FA] | 45
6: 13:15 – 14:00historia [FA] | 45j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
wf [DS] | 23j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
7: 14:10 – 14:55j. polski [MM] | 42
8: 15:05 – 15:50j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32

Klasa 3bl

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25biologia [BA] | 35religia [HO] | 35
1: 8:30 – 9:15religia [HO] | 41geografia [SO] | 29j. ang. [SU] | 29
2: 9:25 – 10:10geografia [SO] | 29biologia [BA] | 35j. ang. [SU] | 37chemia [HK] | 37j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
3: 10:20 – 11:05matematyka [MP] | 31hist. i społ. [FA] | 45chemia [HK] | 37geografia [SO] |29geografia [SO] | 29
4: 11:25 – 12:10chemia [HK] | 37matematyka [MP] | 31wf [JK] | 23biologia [BA] | 35chemia [HK] | 37
5: 12:20 – 13:05j. polski [KD] | 39j. polski [KD] | 39zaj. wych. [FA] | 45matematyka [MP] | 31biologia [BA] | 35
6: 13:15 – 14:00wf [JK] | 23j. angielski [SU] | 29j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 1 [AW] | 32
j. polski [KD] | 39j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
7: 14:10 – 14:55wf [JK] | 23j. polski [KD] | 39
8: 15:05 – 15:50j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32

Klasa 3cl

nr lekcji/godz.poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
0: 7:40 – 8:25biologia [BA] | 35religia [HO] | 32
1: 8:30 – 9:15j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 32
biologia [BA] | 35wos [KP] | 30
2: 9:25 – 10:10wf [DS] | 23j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 32
matematyka [PL] | 31j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 39
j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
3: 10:20 – 11:05hist. i społ. [FA] | 45j. polski [KD] | 39wos [KP] | 30j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 39
j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 45
4: 11:25 – 12:10j. polski [KD] | 39j. polski [KD] | 39j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 41
zaj. wych. [DS] | 39wf [DS] | 23
5: 12:20 – 13:05j. ang. gr. 1 [AB] | 27
j. ang. gr. 2 [KO] | 45
hist. i społ. [FA] | 45j. polski [KD] | 39biologia [BA] | 35matematyka [PL] | 31
6: 13:15 – 14:00biologia [BA] | 35wf [DS] | 23j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44wos [KP] | 30j. hiszp. gr. 2 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32
7: 14:10 – 14:55religia [HO] | 14matematyka [PL] | 25
8: 15:05 – 15:50j. hiszp. gr. 1 [ND] | 44
j. niem. gr. 2 [AW] | 32

Oznaczenia nauczycieli

 • Balon Adam – BA
 • Bryniak-Hilgner Renata – RB
 • Budziak Agata – AB
 • Dawidowska Natalia – ND
 • Domaradzka Karina – KD
 • Drabik-Nos Joanna – NJ
 • Faszyńska-Adamczak Beata – BF
 • Horowski Krzysztof – HO
 • Kaim Halina – HK
 • Kopacz Dorota – KO
 • Kulik Jolanta- JK
 • Maćkowiak Monika – MM
 • Majchrowska Anna – MJ
 • Maliszewska-Polgar Justyna – JP
 • Markewka Anna – MA
 • Michalska Marta – MI
 • Paździor Kamil – KP
 • Piaskowska Wiktoria – WP
 • Poleszczuk Jarosław – PL
 • Potoczek Małgorzata – MP
 • Siepielska-Bałaban Grażyna – SG
 • Siwczyk Joanna – SJ
 • Słupik Aleksandra – Sł
 • Sontag Jakub – SO
 • Szeląg Dariusz – DS
 • Sztyler Katarzyna – KS
 • Szubińska Anna – SU
 • Szulińska Beata – SB
 • Szynkowska Magdalena – MS
 • Wieczerniak Anna – WI
 • Wróbel Anna – AW
Skip to content