Facebook Instagram YouTube

Szkolna sieć komputerowa

Moje konto w sieci szkolnej

Każdy uczeń i pracownik Matei posiada swoje indywidualne konto szkolne w naszym wewnętrznym systemie autoryzacyjnym, który nazywamy MatejaSSO. Dzięki niemu logowanie do każdej strony i każdej usługi (Platforma Edukacyjna, WiFi, Office365 i szkolne komputery) nie wymaga osobnych loginów i haseł.

Gdziekolwiek w tym artykule znajdziesz informację o logowaniu poprzez MatejaSSO oznaczać to będzie, że chodzi o logowanie właśnie poprzez konto szkolne.

Szkolny email

Otrzymując konto szkolne automatycznie jest dla Ciebie tworzony także mail szkolny w naszej domenie mateja.edu.pl. Ma on postać PierwszaliteratwojegoimieniaNazwisko@mateja.edu.pl, np. akowalski@mateja.edu.pl. Jest to standardowy email, którym możesz się posługiwać tak jak każdym innym darmowym kontem mailowym.

Dla porządku, ten mail będzie służył nam jako szkole do celów komunikacji z Tobą (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Będziesz go także wykorzystywać jako login podczas logowania do Microsoft365 (w tym Teams).

Jaki jest mój login i domyślne hasło w systemie MatejaSSO?

Loginy i hasła startowe są tworzone dla każdego według tego samego szablonu. Dzięki temu nie zgłaszacie się do nikogo po swoje dane do logowania, ponieważ każdy bez zbędnych formalności może rozpocząć korzystanie z usług naszej sieci praktycznie od pierwszego dnia w szkole.

Skrócona instrukcja pierwszego logowania do Office365 i eDziennika

 1. Otwórz przeglądarkę
 2. Wejdź na stronę https://outlook.office.com
 3. Wpisz swój email szkolny w formacie PierwszaLiteraImieniaNazwisko@mateja.edu.pl , np. jkowalski@mateja.edu.pl i naciśnij Dalej
 4. (Opcjonalnie) Jeżeli zostaniesz zapytany o rodzaj konta, na które się logujesz, wybierz Konto służbowe.
 5. Wpisz swoje hasło, które składa się z z Twoich inicjałów pisanych z dużej litery, 6-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL i kropki na końcu, np. dla Jana Kowalskiego, którego nr PESEL to 12345614785, hasłem będzie JK614785. (pamiętaj o kropce na końcu!) i kliknij Zaloguj. Zalogujesz się do poczty szkolnej.
 6. Otwórz nową kartę w przeglądarce i przejdź pod adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie
 7. Kliknij na Zaloguj się, a następnie na Przywróć dostęp (pola email i hasło pozostaw puste).
 8. Na stronie, która się otworzy po kliknięciu na Przywróć dostęp, wpisz swój szkolny email (ten, o którym mówiliśmy w punkcie 1) i kliknij Wyślij wiadomość.
 9. Wróć do karty, w której zalogowałeś się wcześniej do poczty szkolnej. Po chwili powinieneś na tę skrzynkę otrzymać email, którego nadawcą będzie Rejestr użytkowników. Otwórz go, w treści maila znajdziesz taki długi link, kliknij go i na stronie, która się otworzy, ustaw swoje hasło do edziennika. Po jego ustawieniu możesz już logować się na swoje konto w edzienniku.

Wasz login i hasło są tworzone na podstawie poniższego szablonu:

Loginem jest pierwsza litera Twojego imienia i nazwisko pisane łącznie i bez polskich liter, np. dla Jana Kowalskiego loginem będzie jkowalski. Login nigdy się nie zmienia i jest niepowtarzalny w skali szkoły.

Hasło jest złożone z inicjałów imienia i nazwiska (bez polskich znaków) pisanych z dużych liter oraz 6-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL danego użytkownika oraz kropki na końcu. 

WYJĄTEK
UWAGA - może się zdarzyć, że w szkole jest kilka osób, które mają to samo nazwisko i imię zaczynające się od tej samej litery, np. Anna Kowalska i Amelia Kowalska. Obie te osoby musiałyby mieć wtedy login akowalska. Ponieważ nie może tak być, stosujemy zasadę, że jednej (losowej) z tych osób tworzymy login w postaci całego imienia i nazwiska, np. ameliakowalska lub, od roku szkolnego 2022/2023, rozdzielając kropką pierwszą literę imienia i nazwisko, np. a.kowalska. Dlatego jeżeli podczas logowania system nie pozwala Ci się zalogować, spróbuj wpisać jako login w całości swoje imię i nazwisko pisane łącznie (bez polskich liter), lub (od roku szkolnego 2022/2023) login w formacie PierwszaLiteraImienia(kropka)Nazwisko, jak opisano powyżej.

Poniżej przedstawiamy sposób logowania osoby o podanym imieniu i nazwisku (dane osoby są przykładowe):
Uczeń: Viktoria Śliwa, PESEL 08073125497
a więc dla takiego ucznia:
Login to: vsliwa
Hasło to: VS125497.       <– na końcu kropka!!

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła na swoje – można to zrobić samodzielnie poprzez stronę https://konto.mateja.edu.pl
Jeżeli z jakiegoś powodu będziesz chciał(a) w przyszłości zmienić swoje hasło na inne, za pośrednictwem tej strony możesz to zrobić w dowolnym momencie – jedynym warunkiem jest, abyś znał(a) swoje dotychczasowe hasło, ponieważ będzie ono wymagane w celu autoryzacji zmiany hasła.

Gdzie mogę się logować z wykorzystaniem mojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO?

 • do szkolnego WiFi (nazwa sieci: Mateja WiFi)
 • do Platformy Edukacyjnej
 • do komputerów szkolnych (jeżeli wymagane)
 • do Office365 (Office Portal, w tym Outlook (poczta), Teams (komunikator), Word/Excel/Power Point Online (podstawowe programy Office w przeglądarce). UWAGA: logując się do Microsoft, należy jako login podać szkolny adres email (a nie tylko pierwszą literę imienia i nazwisko) oraz hasło w systemie MatejaSSO.

Konto w systemie MatejaSSO nie jest używane do logowania do edziennika. System edziennika nie jest połączony z naszymi serwerami, dlatego musisz w nim utworzyć hasło osobno. Zawsze jednak przy logowaniu będziesz posługiwał się mailem szkolnym, dlatego aby uzyskać dostęp do edziennika, musisz najpierw mieć możliwość zalogowania się do szkolnej poczty. Jeżeli w Twojej poprzedniej szkole był wykorzystywany edziennik Vulcan i miałeś/aś podany inny adres email służący do logowania, zmienimy go na adres szkolny.

Zapomniałem, jakie mam hasło. Jak je odzyskać?

Jeżeli zapomnisz lub nie pamiętasz swojego hasła, zgłoś się do serwerowni lub wyślij maila z prośbą o zmianę na admin@mateja.edu.pl (w mailu podaj swoje imię, nazwisko, klasę do której chodzisz, oraz 6 ostatnich swojego numeru PESEL) lub wyślij wiadomość do administratora za pośrednictwem Teams.
Administrator zawsze resetuje hasło do domyślnego.

Czy mogę zmienić swoje hasło?

Tak. W tym celu należy wejść na stronę https://konto.mateja.edu.pl gdzie znajdziesz formularz zmiany hasła do konta. Każde pole formularza posiada stosowny opis, więc zmiana hasła jest bardzo łatwa.

Czy moje hasło posiada ważność (czy muszę je zmieniać co jakiś czas)?

Hasła kont uczniowskich nie mają terminów ważności, natomiast hasła pracowników – tak. W obu przypadkach wymagane jest zachowanie zasad dotyczących złożoności – szczegóły znajdziesz w opisie w formularzu zmiany hasła na stronie https://konto.mateja.edu.pl

Zmieniłem hasło, a nadal nie mogę się zalogować do Office365.

Przez jakiś czas po zmianie hasła logowanie z jego użyciem może nie być możliwe, ponieważ nasze serwery muszą zsynchronizować się z serwerami Microsoftu. Zwykle proces ten zajmuje od kilkudziesięciu sekund do maksymalnie 5 minut – po tym czasie powinieneś już mieć możliwość zalogowania do Office365.

Mateja WiFi – jak zalogować się do szkolnego WiFi?

Zalogowanie wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO.

W naszej szkole działa sieć o nazwie Mateja WiFi.

Sieć Mateja WiFi jest kierowana do naszych uczniów i pracowników. W sieci tej nie ma nałożonych żadnych limitów co do rodzaju połączeń ani limitów związanych z prędkością – wszystko jest regulowane dynamicznie przez odpowiednie urządzenia regulujące ruch sieciowy w szkole. Podłączenie się do tej sieci wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO oraz dokonania wstępnych ustawień w parametrach połączenia swojego urządzenia – są one zaznaczone czerwonymi ramkami na poniższym zrzucie – należy się upewnić, że w Twoim urządzeniu są one ustawione tak samo.

Uwaga – poniższe ustawienia dotyczą wyłącznie urządzeń z Androidem.

Urządzenia z systemem iOS (iPhone, iPad) łączą się automatycznie z poprawnymi ustawieniami – tutaj jedynie przy pierwszym łączeniu z naszą siecią pojawi się pytanie czy zaufać certyfikatowi – należy wybrać opcję „Zaufaj” i to wszystko.

Połączenie, wbrew mylącemu komunikatowi powyżej jest bezpieczne, ponieważ odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń WPA2-Enterprise. W tego typu połączeniach połączenie z każdym klientem jest szyfrowane unikalnym kluczem szyfrowania co jest bezpieczniejsze niż w przypadku standardowych, domowych sieci.

*w przypadku sieci Mateja WiFi wystarczy raz zalogować się do WiFi z danego urządzenia – później łączenie będzie odbywało się automatycznie. Wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik zmieni hasło – wtedy należy po każdej zmianie zaktualizować hasło w urządzeniu mobilnym z którego następuje łączenie z siecią Mateja WiFi.

Czy mogę przekazać mojej koleżance/koledze mój login i hasło aby mogła z niego korzystać przy połączeniach z WiFi?

Nie. Chociaż technicznie możliwe jest, aby w jednym czasie korzystać z kilku urządzeń jednocześnie z wykorzystaniem jednego loginu i hasła, to możliwość ta jest skierowana do osób, które korzystają jednocześnie z kilku swoich urządzeń, np. komórki i laptopa. Sytuacja ta wymaga jednak zgłoszenia administratorowi. Sieć okresowo kontrolowana na okoliczność używania jednego loginu do wielu urządzeń. W przypadku wykrycia przez administratora sytuacji,  że dane konto jest wykorzystywane do logowania z kilku urządzeń na raz a nie zostało to wcześniej zgłoszone, administrator zablokuje to konto oraz urządzenia zalogowane z jego wykorzystaniem uniemożliwiając tym samym dalsze korzystanie za ich pomocą ze szkolnej sieci WiFi.

Dlaczego nie mogę wyświetlić niektórych stron?

Zgodnie z polskim prawem (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 27; Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. W przypadku wykrycia treści, które mogą stanowić zagrożenie o którym mowa powyżej, dostęp do treści zostaje zablokowany i zostaje wyświetlony użytkownikowi stosowny komunikat zawierający powód odmowy. Może się zdarzyć (chociaż dzieje się to niezwykle rzadko), że serwer błędnie sklasyfikuje przeglądane treści i zablokuje dostęp do rzeczy, które w żaden sposób nie są szkodliwe. Takie sytuacje warto zgłosić administratorowi za pośrednictwem maila admin@mateja.edu.pl

Mateja.Platforma

Do czego służy Platforma Edukacyjna w Matei?

Platforma jest systemem typu LMS (ang. Learning Management System), którego zadaniem jest wspieranie Cię w nauce. W praktyce jest ona wykorzystywana w naszej szkole do udostępniania Wam materiałów z lekcji, zadań domowych czy przeprwadzania sprawdzianów.

Jak zalogować się do Platformy?

Należy wejść na stronę logowania pod adresem https://platforma.mateja.edu.pl i zalogować się z wykorzystaniem swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO (opis logowania u góry strony w rozdziale “Moje konto w Mateja.Network”).

Czy materiały z każdego przedmiotu są dostępne na platformie?

To zależy od nauczyciela prowadzącego przedmiot.

Jakie są zalety korzystania z platformy?

Przede wszystkim masz dostęp do materiałów zgromadzonych na platformie z każdego miejsca i urządzenia podłączonego do Internetu. Dodatkowo, np. w przypadku testów, często jest tak, że Twoje odpowiedzi są automatycznie sprawdzane przez nasz serwer dzięki czemu otrzymujesz od razu wynik i ocenę dzięki czemu nie musisz w napięciu oczekiwać na wyniki 🙂

Konto Microsoft (Teams, Office 365)

Konto Microsoft jest połączone z systemem MatejaSSO, więc podczas logowania wykorzystuj to samo hasło, które wykorzystujesz logując się do szkolnych usług (platforma, komputery, WiFi). Loginem natomiast jest Twój szkolny adres email, który jest złożony z Twojego loginu w MatejaSSO i końcówki @mateja.edu.pl, np. dla Jana Kowalskiego będzie to jkowalski@mateja.edu.pl (sprawdź wyjatek od tej reguły).

Jeżeli zmienisz hasło do swojego konta w MatejaSSO, Twoje nowe hasło zostanie zsynchronizowane z serwerami Microsoft w ciągu 5 minut.

Edziennik UONET+

W naszej szkole korzystamy z edziennika formy Vulcan. Dla ułatwienia, nasi uczniowie jako login mają ustawiony zawsze email szkolny. Oznacza to, że jeżeli we wcześniejszej także korzystali z edziennika Vulcan-a, ich konto nie będzie działać w naszej szkole. Przyjęliśmy takie rozwiązanie na podstawie doświadczeń z poprzednich lat, ponieważ niejednokrotnie zdarzało się, że uczniowie nie pamiętali, jaki email podawali na potrzeby logowania do edziennika. Ten problem u nas nie istnieje, ponieważ każdy z naszych uczniów z góry wie, jaki mail ma użyć na stronie logowania do edziennika – email szkolny.

Jeżeli w Twojej poprzedniej szkole był wykorzystywany edziennik Vulcan i miałeś/aś podany inny adres email służący do logowania, zmienimy go na adres szkolny.

Jeśli chodzi o hasło, to edziennik nie jest połączony z naszym systemem autoryzującym MatejaSSO (w przeciwieństwie do Office365), w związku z czym hasło do systemu należy sobie ustawić przed pierwszym logowaniem. Aby to zrobić, należy wejść na stronę logowania edziennika, kliknąć przycisk „Zaloguj się”, następnie „Przywróć dostęp” i w polu wpisać swój szkolny adres email. Następnie należy zaznaczyć pole „Nie jestem robotem” i kliknąć na „Wyślij wiadomość”. W rezultacie na Twoją szkolną skrzynkę email (zalogujesz się do niej na stronie outlook.office.com)przyjdzie wiadomość zawierająca link po kliknięciu którego otworzy się strona, na której ustawisz swoje hasło do edziennika. Po jego ustawieniu, możesz zacząć korzystać z edziennika wpisując podczas logowania swój szkolny email oraz ustawione przez siebie hasło.

Masz dodatkowe pytanie, na które nie znalazłeś tutaj odpowiedzi? Wyślij maila na admin@mateja.edu.pl – być może Twoje pytanie wraz z odpowiedzią znajdzie się na tej stronie.

Skip to content