Facebook Instagram YouTube

Szkolna sieć komputerowa

Moje konto w sieci szkolnej

Każdy uczeń Matei posiada swoje indywidualne konto szkolne w naszym wewnętrznym systemie autoryzacyjnym, który nazywamy MatejaSSO. Dzięki niemu logowanie do każdej strony i każdej usługi (Platforma Edukacyjna, WiFi, dysk OneDrivepoczta Outlook i szkolne komputery) nie wymaga osobnych loginów i haseł.

Każdy uczeń zapisując się do naszej szkoły, otrzymuje swój login i swoje hasło w naszym szkolnym systemie, który nazywamy MatejaSSO, które następnie będzie wykorzystywał podczas logowania się do szkolnych komputerów lub usług, ale o tym za chwilę.

Gdziekolwiek w tym artykule znajdziesz informację o logowaniu poprzez MatejaSSO oznaczać to będzie, że chodzi o logowanie właśnie poprzez konto szkolne.

Jaki jest mój login i domyślne hasło w systemie MatejaSSO?

Loginy i hasła startowe są tworzone dla każdego według tego samego szablonu. Dzięki temu nie ma potrzeby rozdawania żadnych kartek z loginami przez co każdy bez zbędnych formalności może rozpocząć korzystanie z usług naszej sieci praktycznie od pierwszego dnia w szkole.

Wasz login i hasło są tworzone na podstawie poniższego szablonu:

Loginem jest pierwsza litera Twojego imienia i nazwisko pisane łącznie i bez polskich liter, np. dla Jana Kowalskiego loginem będzie jkowalski. Login nigdy się nie zmienia i jest niepowtarzalny w skali szkoły.

Hasło jest złożone z inicjałów imienia i nazwiska (bez polskich znaków) pisanych z dużych liter oraz 6-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL danego użytkownika oraz kropki na końcu. 

WYJĄTEK
UWAGA - może się zdarzyć, że w szkole jest kilka osób, które mają to samo nazwisko i imię zaczynające się od tej samej litery, np. Anna Kowalska i Amelia Kowalska. Obie te osoby musiałyby mieć wtedy login akowalska. Ponieważ nie może tak być, stosujemy zasadę, że jednej (losowej) z tych osób tworzymy login w postaci całego imienia i nazwiska, np. ameliakowalska. Dlatego jeżeli podczas logowania system nie pozwala Ci się zalogować, spróbuj wpisać jako login w całości swoje imię i nazwisko pisane łącznie.

Poniżej przedstawiamy sposób logowania osoby o podanym imieniu i nazwisku (dane osoby są przykładowe):
Uczeń: Viktoria Śliwa, PESEL 08073125497
a więc dla takiego ucznia:
Login to: vsliwa
Hasło to: VS125497.       <– na końcu kropka!!

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła na swoje – można to zrobić samodzielnie poprzez stronę https://konto.mateja.edu.pl
Jeżeli z jakiegoś powodu będziesz chciał(a) w przyszłości zmienić swoje hasło na inne, za pośrednictwem tej strony możesz to zrobić w dowolnym momencie – jedynym warunkiem jest, abyś znał(a) swoje dotychczasowe hasło, ponieważ będzie ono wymagane w celu autoryzacji zmiany hasła.

Jeżeli zapomnisz lub nie pamiętasz swojego hasła, zgłoś się do serwerowni lub wyślij maila z prośbą o zmianę na admin@mateja.edu.pl lub wyślij wiadomość do administratora za pośrednictwem Teams.
Administrator zawsze resetuje hasło do domyślnego.

Gdzie mogę się logować z wykorzystaniem mojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO?

  • do szkolnego WiFi (nazwa sieci: Mateja WiFi)
  • do Platformy Edukacyjnej
  • do komputerów szkolnych (jeżeli wymagane)
  • do Microsoft365 (Office Portal, w tym Outlook (poczta), Teams (komunikator), Word/Excel/Power Point Online (podstawowe programy Office w przeglądarce). UWAGA: logując się do Microsoft, należy jako login podać szkolny adres email (a nie tylko pierwszą literę imienia i nazwisko) oraz hasło w systemie MatejaSSO.

Konto w systemie MatejaSSO nie jest używane do logowania do edziennika. System edziennika nie jest połączony z naszymi serwerami, dlatego musisz w nim utworzyć hasło osobno. Zawsze jednak przy logowaniu będziesz posługiwał się mailem szkolnym, dlatego aby uzyskać dostęp do edziennika, musisz najpierw mieć możliwość zalogowania się do szkolnej poczty.

Zapomniałem, jakie mam hasło. Jak je odzyskać?

Musisz podejść do serwerowni, gdzie z pomocą administratora ustawisz swoje nowe hasło.

Czy mogę zmienić swoje hasło?

Tak. W tym celu należy wejść na stronę https://konto.mateja.edu.pl gdzie znajdziesz formularz zmiany hasła do konta. Każde pole formularza posiada stosowny opis, więc zmiana hasła jest bardzo łatwa.

Czy moje hasło posiada ważność (czy muszę je zmieniać co jakiś czas)?

Hasła kont uczniowskich nie mają terminów ważności, natomiast hasła pracowników – tak. W obu przypadkach wymagane jest zachowanie zasad dotyczących złożoności – szczegóły znajdziesz w opisie w formularzu zmiany hasła na stronie https://konto.mateja.edu.pl

Mateja WiFi – jak zalogować się do szkolnego WiFi?

Zalogowanie wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO (szczegóły znajdziesz w sekcji Moje konto w Mateja.Network).

W naszej szkole działa sieć Mateja WiFi.

Sieć Mateja WiFi jest kierowana do naszych uczniów i pracowników. W sieci tej nie ma nałożonych żadnych limitów co do rodzaju połączeń ani limitów związanych z prędkością. Podłączenie się do tej sieci wymaga podania swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO oraz dokonania wstępnych ustawień w parametrach połączenia swojego urządzenia – są one zaznaczone czerwonymi ramkami na poniższym zrzucie – należy się upewnić, że w Twoim urządzeniu są one ustawione tak samo.

Uwaga – poniższe ustawienia dotyczą wyłącznie urządzeń z Androidem. Urządzenia z systemem iOS (iPhone, iPad) łączą się automatycznie z poprawnymi ustawieniami – tutaj jedynie przy pierwszym łączeniu z naszą siecią pojawi się pytanie czy zaufać certyfikatowi – należy wybrać opcję „Zaufaj” i to wszystko.

Połączenie, wbrew mylącemu komunikatowi powyżej jest bezpieczne, ponieważ odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń WPA2-Enterprise. W tego typu połączeniach połączenie z każdym klientem jest szyfrowane unikalnym kluczem szyfrowania co jest bezpieczniejsze niż w przypadku standardowych, domowych sieci.

*w przypadku sieci Mateja WiFi wystarczy raz zalogować się do WiFi z danego urządzenia – później łączenie będzie odbywało się automatycznie. Wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik zmieni hasło – wtedy należy po każdej zmianie zaktualizować hasło w urządzeniu mobilnym z którego następuje łączenie z siecią Mateja WiFi. Sposób łaczenia się z siecią WiFi został opisany powyżej, w sekcji “Jak zalogować się do WiFi?“.

Czy mogę przekazać mojej koleżance/koledze mój login i hasło aby mogła z niego korzystać przy połączeniach z WiFi?

Nie. Chociaż technicznie możliwe jest, aby w jednym czasie korzystać z kilku urządzeń jednocześnie z wykorzystaniem jednego loginu i hasła, to możliwość ta jest skierowana do osób, które korzystają jednocześnie z kilku swoich urządzeń, np. komórki i laptopa. Sytuacja ta wymaga jednak zgłoszenia administratorowi. W przypadku wykrycia przez administratora sytuacji,  że dane konto jest wykorzystywane do logowania z kilku urządzeń na raz a nie zostało to wcześniej zgłoszone, administrator zablokuje to konto oraz urządzenia zalogowane z jego wykorzystaniem uniemożliwiając tym samym dalsze korzystanie za ich pomocą ze szkolnej sieci WiFi.

Dlaczego nie mogę wyświetlić niektórych stron?

Zgodnie z polskim prawem (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 27; Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. W przypadku wykrycia treści, które mogą stanowić zagrożenie o którym mowa powyżej, dostęp do treści zostaje zablokowany i zostaje wyświetlony użytkownikowi stosowny komunikat zawierający powód odmowy. Może się zdarzyć (chociaż dzieje się to niezwykle rzadko), że serwer błędnie sklasyfikuje przeglądane treści i zablokuje dostęp do rzeczy, które w żaden sposób nie są szkodliwe. Takie sytuacje warto zgłosić administratorowi za pośrednictwem maila admin@mateja.edu.pl

Mateja.Platforma

Do czego służy Platforma Edukacyjna w Matei?

Platforma jest systemem typu LMS (ang. Learning Management System), którego zadaniem jest wspieranie Cię w nauce. W praktyce jest ona wykorzystywana w naszej szkole do udostępniania Wam materiałów z lekcji, zadań domowych czy przeprwadzania sprawdzianów.

Jak zalogować się do Platformy?

Należy wejść na stronę logowania pod adresem https://platforma.mateja.edu.pl i zalogować się z wykorzystaniem swojego loginu i hasła w systemie MatejaSSO (opis logowania u góry strony w rozdziale “Moje konto w Mateja.Network”).

Czy materiały z każdego przedmiotu są dostępne na platformie?

To zależy od nauczyciela prowadzącego przedmiot.

Jakie są zalety korzystania z platformy?

Przede wszystkim masz dostęp do materiałów zgromadzonych na platformie z każdego miejsca i urządzenia podłączonego do Internetu. Dodatkowo, np. w przypadku testów, często jest tak, że Twoje odpowiedzi są automatycznie sprawdzane przez nasz serwer dzięki czemu otrzymujesz od razu wynik i ocenę dzięki czemu nie musisz w napięciu oczekiwać na wyniki 🙂

Konto Microsoft (Teams, Office 365)

Konto Microsoft jest połączone z systemem MatejaSSO, więc podczas logowania wykorzystuj to samo hasło, które wykorzystujesz logując się do szkolnych usług (platforma, komputery, WiFi). Loginem natomiast jest Twój szkolny adres email, który jest złożony z Twojego loginu w MatejaSSO i końcówki @mateja.edu.pl, np. dla Jana Kowalskiego będzie to jkowalski@mateja.edu.pl (sprawdź wyjatek od tej reguły).

Jeżeli zmienisz hasło do swojego konta w MatejaSSO, Twoje nowe hasło zostanie zsynchronizowane z serwerami Microsoft w ciągu 30 minut.

Masz dodatkowe pytanie, na które nie znalazłeś tutaj odpowiedzi? Wyślij maila na admin@mateja.edu.pl – być może Twoje pytanie wraz z odpowiedzią znajdzie się na tej stronie.

Skip to content