Pokonaliśmy Maczka!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA24.01.13 w Szkole Muzycznej w Bytomiu odbyła się II faza IV Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich. Poprzedziły ją warsztaty w katowickim IPN, w których uczestniczyli uczniowie z 8 szkół województwa śląskiego – zwycięzcy pojedynków w pierwszej fazie turnieju. Do II fazy dostała się nasza Mateja,  jako jedyna z kilku siemianowickich szkół, pragnących pokazać swoje możliwości w tej dziedzinie. Przedmiotem debaty była teza „Ślązacy w Wehrmachcie to nie zdrajcy Polski”. Nasi  reprezentanci to: Marlena Kamińska, Aleksandra Wacławska i Adam Kubiciel, pod opieką historyka dr Kamila Paździora. Ich przeciwnikami byli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. S. Maczka w Katowicach. O tym, czy drużyna wystąpi „za” czy też „przeciw” tezie zdecydowało losowanie przeprowadzone krótko, bo tylko pół godziny przed debatą. Należało mieć w zanadrzu argumenty i pomysły na każdą z tych opcji. Dla naszych tegorocznych maturzystów nie stanowiło to jednak problemu.

Drużyna Matei wylosowała trudniejsze zadanie, miała bowiem przedstawić argumenty na rzecz tezy, że „Ślązacy byli zdrajcami Polski”. Uczniowie w swoich wystąpieniach odwoływali się do słownikowych definicji słowa zdrada, przywoływali artykuły konstytucji II RP nakazujące wierność państwu oraz postanowienia kodeksu karnego. Przypomniano publiczności, że zgodnie z Konwencją Górnośląską Ślązacy, którzy nie chcieli przyjąć polskiego obywatelstwa, mogli wyjechać do Niemiec. Cytowano teksty przysiąg wojskowych i przepisy zezwalające na służbę w obcej armii pod warunkiem nie działania na szkodę interesów Polski.  Drużyna z Maczka skupiła się na nawiązywaniu do trudnych losów wojennych Ślązaków oraz wskazaniu na przymusowość służby w Wehrmachcie i zagrożeniu obozem koncentracyjnym w razie odmowy. Udało im się w ten sposób przekonać publiczność, która to im właśnie przyznała rację. Złożone z historyków Jury uznało jednak, że merytorycznie i retorycznie lepiej wypadli NASI i to oni przeszli do półfinału Turnieju. Młodym mówcom z Matei należą się gratulacje. Przygotowując się do matury będą czekać na kolejny etap.

Agata Budziak

Nauczyciel języka angielskiego. Lubi kawę. Dużo kawy :)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów