II LO im. Jana Matejki

Trwa nabór do klas pierwszych.
Zapraszamy na naszą stronę rekrutacyjną

Odbiór wyników maturalnych

Informujemy, że wyniki maturalne będzie można odbierać
we wtorek 9 lipca od godziny 12:15 do 15:00.

Ważne telefony

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

numer bezpłatny, pod którym młodzież może otrzymać wsparcie psychologiczne

tel. 800 12 12 12
czat: https://czat.brpd.gov.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 228-13-91,  (032) 607-12-17,  (032) 229-17-66

www.mops.siemianowice.pl

Komenda Miejska Policji

ul. Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 359-62-00, (032) 220-33-25
e-mail: siemiano@policja.katowice.pl

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lokalny Ośrodek Wsparcia (bezpłatne porady prawne i psychologiczne)
ul. Kapicy 15, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 220-79-69, 0-509-568-980
e – mail: sspop@neostrada.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – hostel

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów „Wzajemna Pomoc”
(bezpłatne porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, specjalisty ds. przemocy)
ul. Pszczelnicza 10, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 762 -81-44, (032) 762-80-91
e – mail: oik.pomoc@tlen.pl

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”
Aleja Młodych 16, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 765-41-38,  (032) 765-37-77
www.uzaleznienia.siemianowice.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Olimpijska 2a, 41-100 Siemianowice Śl.
Tel. (032) 608-65-65
www.poradniasiemianowice.republika.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 228-21-27

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia Leczenia Nerwic

ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Śl.
tel. (032) 228-30-21, (032) 228-14-91

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas


(terapie rodzinne, porady, konsultacje psychiatryczne)

 

ul. Modrzejowska 27
42-500 Będzin
tel. (32) 730-04-44
kom. 698-44-34-24
www.psychokompas.pl

Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii
(mediacje rodzinne, konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców)

ul. Sobieskiego 11 Katowice
Tel. 0 604 111 527,  0 728 923 697,  0 602 15 15 08,  0 668 163 130
e– mail: info@mediacje-rodzina.pl
www.mediacje-rodzina.pl

Oddział Depresji i Zaburzeń Lękowych

ul. Korczaka 27   43-140 Katowice – Szopienice
tel. (032) 256-82-09 wew. 301, 303

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”
ul. Asnyka 10   44-100 Gliwice
tel. (032) 238-34-70
www.psychoterapia-silesia.org.pl
e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny
(pomoc prawna dla ofiar przemocy)

ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów
tel. (032) 241-54-73

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi

ul. Orkana 7a   Katowice
tel. (032) 203-12-60

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice
Tel. (032) 255-38-69, 694-489-187
www.magdalena-katowice.eu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

ul. Bednorza 22  Katowice
tel. (032) 256-92-78, (032) 256-61-81

Bank Informacji Kryzysowych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie

ul. Chrzanowskiego 17 Bytom
tel. (032) 381-16-00

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień
40 – 038 Katowice ul. Powstańców 31
tel./fax 032 209 11 81

Fundacja „Dom Nadziei”. Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”

ul. Konstytucji 9
41 – 900 Bytom
tel. 032 286 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

ul. Szymanowskiego 5A
41 – 219 Sosnowiec
tel.032 298 93 87, fax 298 93 88

Telefoniczne linie specjalne

Każdy potrzebujący pomocy może skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

116 111 OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  DZIECI  I MŁODZIEŻY

Ma on służyć młodym ludziom potrzebującym wsparcia i opieki. Osoby, które będą chciały poprosić o radę albo powiedzieć o swym kłopocie z rówieśnikami, rodzicami czy opiekunami mogą dzwonić pod ten numer od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.  Wszystkim dzwoniącym, oprócz sytuacji, w których zagrożone jest życie lub zdrowie, zapewniona jest pełna anonimowość. Jednocześnie w Internecie działa serwis 116111.pl, w którym młode osoby mogą zadawać konsultantom pytania w trybie online i rozmawiać z rówieśnikami na forum.

Ogólnopolski Telefon Zaufania:  0 801-199-990

116 123 – OGÓLNOPOLSKI  BEZPŁATNY  TELEFON  ZAUFANIA  DLA  OSÓB  W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

Dzwonić może każdy, kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej w godz. 14.00-22.00

Telefony w sprawie przemocy:

22 668 70 00, 22 692 82 26 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE- „NIEBIESKA LINIA”

Oferta telefonu „Niebieska linia” skierowana jest do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godz. 14.00-22.00: dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz. 18.00-22.00.

Tel. 0 801-12-00-02, 0 800-20-00-01

www.niebieskalinia.info

www.przelamprzemoc.pl

Telefony w sprawie uzależnień:

0801 011 294 TELEFON ZAUFANIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 – koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

0801 140 068 POMARAŃCZOWA LINIA – OGÓLNOPOLSKA LINIA TELEFONICZNA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

Pomarańczowa linia to program przede wszystkim dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki.

0801 108 108 PORADNIA POMOCY PALĄCYM –INFOLINIA FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA

Czynna codziennie w godz. 9.00-20.00, dodatkowo we wtorki w godz. 14.00-18.00 jest uruchomiony numer 22 643 92 86.

0801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA ODNOŚNIE NARKOMANII

Telefon oferuje informację o sieci, profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne. Czynny jest codziennie w godz. 16.00-21.00. Całe połączenie płatne jest tylko 35gr.

0801 109 696 INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO TOWARZYSTWA  POWRÓT Z „U”

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-19.00.

(032) 258-65-55 Antynarkotykowy Telefon Zaufania

POMOC ON-LINE

www.narkomania.org.pl

www.poradnia.narkomania.org.pl

www.um.siemianowice.pl  (zakładka Narkomania)

Telefony w sprawach zdrowia:

0801 888 448 TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

Dzwoniąc pod ten numer osoba inicjująca połączenie zapłaci wyłącznie za pierwszą minutę rozmowy wg stawki operatora lokalnego

PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS

www.aids.gov.pl; Ewa GG: 844 2779; Adam GG: 12452394 czynna środy w godz. 20.00-22.30.

22 632 08 82 TELEFON DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD JEDZENIA

Można dzwonić w sprawach anoreksji, bulimii, nadwagi codziennie w godz. 16.00-20.00

Telefony w sprawach innych:

  • 22 543 99 99  DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE

Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17.00-19.00

  • 22 628 95 24  GDY TWOIM PROBLEMEM JEST CIĄŻA

Telefon Fundacji Pro Familia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

  • 48 360 75 94  DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Telefon Biura Porad Obywatelskich w Radomiu, czynny w poniedziałki w godz. 12.00-18.00, wtorki w godzinach 12.00-17.00.

Scroll to Top
Skip to content