II LO im. Jana Matejki

Dokumenty rekrutacyjne

Co? Jak? Gdzie? Kiedy?

Poniżej znajdziesz dokumenty podzielone na dwie sekcje - dla kandydata i dla zakwalifikowanego. Na początek wypełniasz i dostarczasz dokumenty z sekcji "dla kandydata". Jeżeli po ogłoszeniu wyników naboru podtrzymasz chęć uczęszczania do naszej szkoły, dopiero wtedy wydrukuj, wypełnij i dostarcz do naszej szkoły dokumenty z sekcji "dla zakwalifikowanego". Jeżeli nie możesz z ważnych powodów dostarczyć dokumentów osobiście, poniżej znajdziesz także druk pełnomocnictwa, aby inna osoba mogła dostarczyć dokumenty za Ciebie.

Dokumenty dla kandydata

Poniżej znajdziesz dokumenty dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły.

Wydrukuj je, wypełnij, a następnie dostarcz do nas.

Dokumenty dla zakwalifikowanego

Jestem na liście zakwalifikowanych. Co dalej?

Znalazłeś swoje nazwisko na liście zakwalifikowanych? Gratulujemy! Teraz już tylko ostatnie formalności. Aby potwierdzić wolę przyjęcia do naszej szkoły, dostarcz do nas oryginały świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty – dostarczenie tych dokumentów jest niezbędne, aby osoba zakwalifikowana mogła znaleźć się na liście przyjętych.

Oprócz oryginałów wyżej wymienionych dokumentów, dostarcz także (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś/aś):
1. kartę zdrowia,
2. 2 zdjęcia legitymacyjne
3. kwestionariusz osobowy,
4. oświadczenia o woli uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz religii/etyki,
5. klauzulę informacyjna RODO,
6. zgodę na przetwarzanie wizerunku.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdziesz poniżej. Jeżeli któryś z tych dokumentów już dostarczyłeś/aś, nie drukuj i nie dostarczaj ich ponownie – wcześniej dostarczone dokumenty pozostają w mocy. Im szybciej dostarczysz dokumenty, tym szybciej będziemy mogli sprawnie dokończyć sprawy formalne związane z Twoim przyjęciem w grono Matejkowiczów.

Pełnomocnictwo

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości dostarczenia dokumentów kandydatów przez osoby trzecie, dajemy taką możliwość poprzez nadanie pełnomocnictwa osobie, która ma dostarczyć dokumenty. Wzór pełnomocnictwa zamieszczamy poniżej. Dostarczenie dokumentów przez osoby trzecie winno być wykorzystywane w wyjątkowych sytuacjach np. brak obecności w tym czasie ze względu na wykupione wakacje, choroba.

Scroll to Top
Skip to content