II LO im. Jana Matejki

NASZE KLASY

na rok szkolny 2024/2025

Oferta

W tej klasie:

 • oferujemy zajęcia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowych mediów, komunikacji, dziennikarstwa i reklamy,
 • uczestniczymy w spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i mediów oraz lekcjach w terenie,
 • regularnie odwiedzamy kino, teatr i galerie sztuki,
 • pogłębiamy wiedzę z zakresu filmu, reklamy, Public Relations, autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • bierzemy udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych na Śląsku i redagujemy strony internetowe,
 • tworzymy spektakle teatralne i własną muzykę,
 • oferujemy nieszablonowe lekcje wsparte nowoczesnymi technologiami.

Cel

Naszym celem jest kształtowanie świadomości językowej oraz krytyczne uczestnictwo w kulturze XXI wieku przez wdrażanie innowacyjnych projektów. Swoje pasje i umiejętności możesz rozwijać w Klubie Debat Oksfordzkich, Teatrze Niedużym oraz w sali prób muzycznych, studiu nagrań multimedialnych oraz fotograficznym.
Dzięki stałej współpracy z  uczelniami i instytucjami kultury będziesz miał możliwość poszerzania swoich kompetencji, uczestnicząc w wykładach, prelekcjach i warsztatach poza murami szkoły.

Jeżeli w przyszłości planujesz zostać na przykład...

 • artystą,
 • dziennikarzem,
 • prawnikiem,
 • politologiem,
 • kulturoznawcą,
 • copywriterem,
 • operatorem dźwięku,
 • radiowcem,
 • pisarzem,
 • animatorem kultury,
 • socjologiem,
 • medioznawcą,
 • specjalistą z dziedziny reklamy i PR,
 • psychologiem,
 • teatrologiem,
 • historykiem sztuki,

Ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Języki obce

 • pierwszy język obowiązkowy:
  • j. angielski –  innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing dla szkół
 • drugi język obowiązkowy do wyboru:
  • j. włoski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański –  innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka hiszpańskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing dla szkół

Ważna informacja

Wybór drugiego języka obcego
Warunkiem utworzenia danej grupy językowej jest minimalna liczba chętnych uczniów zaakceptowana przez organ prowadzący. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych, uczniowie zostaną przydzieleni do grupy językowej zgodnie z drugim obowiązkowym językiem wykazanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przedmioty
rozszerzone

 • język polski
 • historia

Dodatkowo

 • trzyletnia innowacja pedagogiczna: grafika komputerowa

Opiekunowie profilu

mgr Justyna Maliszewska – Polgar

dr Kamil Paździor

Fascynujesz się życiem w różnych aspektach? Lubisz poznawać tajemnice świata nauk medycznych i przyrody? Chcesz poznać tradycje żywieniowe na świecie i projektować diety? Chcesz czuć się pewnie, ratując człowieka? Interesujesz się problematyką prozdrowotną i ekologicznym stylem życia?

Zapraszamy Cię do klasy przyrodniczo-ratowniczej!

Oferta

W tej klasie:

 • bierzemy udział w zajęciach pogłębiających w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
 • umożliwiamy Ci zdobycie solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i świata medycyny oraz zapoznanie z podstawowymi zadaniami zintegrowanego systemu ratownictwa przez zajęcia w siedzibie służb ratunkowych i współpracę z WOPR, WPR, GOPR i strażą pożarną,
 • organizujemy wycieczki w miejsca przyrodniczo cenne i bierzemy udział w projektach proekologicznych oraz warsztatach tematycznych.

Cel

 • promowanie zdrowego stylu życia, rozpoznawanie i definiowanie podstawowych problemów współczesnej cywilizacji,
 • rozwój umiejętności podejmowania działań profilaktycznych,
 • realne poszerzanie kompetencji z zakresu ratownictwa i medycyny dzięki stałej współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach oraz Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich – patronom klasy.

Jeżeli w przyszłości planujesz zostać na przykład...

 • lekarzem medycyny,
 • stomatologiem,
 • pielęgniarką,
 • położną,
 • fizjoterapeutą,
 • ratownikiem medycznym,
 • farmaceutą,
 • specjalistą ds. zdrowia publicznego,
 • analitykiem medycznym,
 • biologiem,
 • biotechnologiem,
 • kosmetologiem,
 • dietetykiem,
 • biochemikiem,
 • chemikiem,
 • kryminologiem,
 • weterynarzem,

Ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Języki obce

 • pierwszy język obowiązkowy:
  • j. angielski –  innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing dla szkół
 • drugi język obowiązkowy do wyboru:
  • j. włoski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański –  innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka hiszpańskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing dla szkół

Ważna informacja

Wybór drugiego języka obcego
Warunkiem utworzenia danej grupy językowej jest minimalna liczba chętnych uczniów zaakceptowana przez organ prowadzący. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych, uczniowie zostaną przydzieleni do grupy językowej zgodnie z drugim obowiązkowym językiem wykazanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przedmioty
rozszerzone

 • biologia
 • chemia

Dodatkowo

 • trzyletnia innowacja pedagogiczna: ratownictwo

Opiekunowie profilu

mgr Adam Balon

mgr Daniel Kędziera

Lubisz ludzi? A czy wiesz, co ma wpływ na zachowanie człowieka? Interesujesz się psychologią? A może lubisz poznawać zagadki ludzkiego umysłu? Chcesz się doskonale  nauczyć angielskiego? Chciałbyś się zaangażować w projekty zagraniczne? A może po prostu lubisz podróżować? Jesteś osobą empatyczną i otwartą na drugiego człowieka? Jesteś gotowy do niesienia pomocy i wsparcia? Chcesz zrozumieć motywy ludzkiego postępowania w różnych sytuacjach życiowych? Ta klasa jest dla Ciebie!

Zapraszamy Cię do klasy psychologiczno – językowej!

Oferta

W tej klasie:

 • bierzemy udział w zajęciach pogłębiających w teorii i prakty

  W tej klasie:

  • bierzemy dział w warsztatach i wykładach tematycznych na uczelniach wyższych (UŚ, SWPS) – szansa poznania podstaw interesujących dziedzin nauki, ale też rozwinięcia własnych umiejętności interpersonalnych,
  • odbywamy zajęcia pogłębiające wiedzę o kulturze krajów europejskich,
  • uczestniczymy w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne,
  • udzielamy się w wymianie międzynarodowej,
  • trenujemy kreatywność i umiejętności społeczne.
  ce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
 • umożliwiamy Ci zdobycie solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i świata medycyny oraz zapoznanie z podstawowymi zadaniami zintegrowanego systemu ratownictwa przez zajęcia w siedzibie służb ratunkowych i współpracę z WOPR, WPR, GOPR i strażą pożarną,
 • organizujemy wycieczki w miejsca przyrodniczo cenne i bierzemy udział w projektach proekologicznych oraz warsztatach tematycznych.

Cel

 • Wstępne przygotowanie do podejmowania w przyszłości wszelkich zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy,
 • Pomoc w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, rozwinięcie empatii i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Poszerzanie znajomości języków obcych i wiedzy na temat geografii oraz kultury państw europejskich jako podstawy uczestnictwa w społeczeństwie zjednoczonej Europy, wielu narodów i kultur,
 • Poszerzanie kompetencji językowych w celu łatwiejszego odnalezienia się na globalnym rynku pracy i partycypowania w dorobku intelektualnym ludzkości.

Jeżeli w przyszłości planujesz zostać na przykład...

 • psychologiem,
 • tłumaczem,
 • filologiem,
 • językoznawcą
 • mediatorem,
 • negocjatorem,
 • pedagogiem,
 • animatorem,
 • specjalistą ds. zdrowia psychicznego,
 • socjologiem,
 • nauczycielem,
 • kuratorem sądowym,
 • asystentem osoby niepełnosprawnej,

Ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Języki obce

 • pierwszy język obowiązkowy:
  • j. angielski – innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing dla szkół
 • drugi język obowiązkowy do wyboru:
  • j. włoski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański – innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka hiszpańskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing dla szkół

Ważna informacja

Wybór drugiego języka obcego
Warunkiem utworzenia danej grupy językowej jest minimalna liczba chętnych uczniów zaakceptowana przez organ prowadzący. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych, uczniowie zostaną przydzieleni do grupy językowej zgodnie z drugim obowiązkowym językiem wykazanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przedmioty
rozszerzone

 • biologia
 • język angielski

Dodatkowo

 • trzyletnia innowacja pedagogiczna: psychologia

Opiekunowie profilu

mgr Agata Budziak

mgr Oliwia Markefka

Scroll to Top
Skip to content